Usluge

Cijene usluga

U zavisnosti od oblika, veličine, položaja i pristupačnosti vaše katastarske parcele određuju se cijene. Nakon obavljenog razgovora sa klijentom zajedno odlučujemo koji poslovi su neophodni da bi se došlo do potrebne dokumentacije.

Klijenti često imaju pogrešne informacije o poslovima koji zaista treba da se odrade i iz neznanja nas angažuju za bespotrebne geodetske usluge i izlažu se nepotrebnom trosku. Iz navedenog razloga nismo u prilici da vam damo konkretan cenovnik naših geodetskih usluga.

Nas možete kontaktirati putem imejla, telefona ili doći lično kod nas kako biste najbrže i najjednostavnije došli do potrebne dokumentacije uz provereno najpovoljnije cijene i visok kvalitet naših usluga.

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska parcela dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu( formiranje građ. parcela).

Predstavlja postupak obnavljanja međnih tačaka i provjeru postojećih adekvatnim instrumentima i opremom.

Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektovanih dimenzija na terenu.

Iskolčenje objekta je geodetska usluga koja uključuje prijenos dimenzija, položaja tačaka i visina objekta definisanih arhitektonskim projektom na teren.

Nakon iskolčenja, potrebno je napraviti Zapisnik o iskolčenju objekta – što je po zakonu obveza prije gradnje.

Takodje, nakon izgradnje temelja, obavezno je izvršiti kontrolu izvedenih temelja i sačiniti zapisnik.

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa i odstojanja od međa.

Uplana objekta je postupak kojim se evidentira(ucrtava) objekt u katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu nakon dobijanja upotrebne dozvole evidentirati objekat u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje …)

Postupak snimanja podzemnih instalacija se inače radi po otvorenom rovu snimanjem direktno na instalaciji, čime se dobija precizna i tačna pozicija instalacije. Šahte-komore se snimaju nakon kompletnog završetka – postavljanja poklopaca. Nakon završetka terenskih radova izrađuje se elaborat i pribavlja potvrda od strane PJ RUGIP-a.

Dimenzije korisnog prostora objekata mjere se bez zidova na centimatar, a površina se računa na kvadratni metar na dvije decimale. Mjerenja se vrše savremenim uređajima –Distomatima tačnosti ±1,5 mm.

Zatim se tlocrt izrađuje na računaru, kako je predviđeno “Pravilnikom o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske” S.G. 62/12.

Takođe vršimo sve ostale geodetske radove u skladu sa zakonom i pravilima struke.